LABEL - LABE-ELBE Adaption to flood risk

Vítejte na internetových stránkách projektu LABEL!

LABEL závěrečnou konferenci!

Dne 21. - 22. června 2012 se v Saském zemském sněmu v Drážďanech konala úspěšná závěrečná konference projektu LABEL.

Projektoví partneři děkují všem přednášejícím i účastníkům za jejich velký zájem o téma protipovodňové ochrany a o výsledky projektu!

Nově: Dokumentaci z konference

 fotographie: Oliver Killig

Další informace: Events


LABEL videa:

Evropská komise natočil video o LABEL na podporu evropské územní spolupráce.

LABEL a Ella:
Evropská územní spolupráce na řízení povodňových rizik v povodí Labe

 

Chcete-li zobrazit další videa naleznete v sekci Ke stažení.


Název & acronym:LABE-ELBE - Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe

Program: INTERREG IV B, CENTRAL EUROPE

Opatření: 3.2 Redukce přírodních a člověkem způsobených rizik a jejich dopadů

Finance: Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF)

Období projektu: Září 2008 - Srpen 2012


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Labe (Sasko-Anhaltsko, SRN)
Cyklista u Labe (Magdeburk, SRN)