LABEL - LABE-ELBE Adaption to flood risk

Informace o LABEL

LABEL: Nadnárodní spolupráce při prevenci rizik

Identifikovat risika – přizpůsobit využívání – využít šancí

Oblasti ohrožené povodněmi v povodí Labe byly ve větší míře identifikovány a tyto údaje zpřístupněny veřejnosti po povodních v r. 2002. Pomocí zvažování intenzity rizik  prostředky územního plánování bude položen základ trvalého rozvoje v povodí Labe. Ochrana před povodněmi tu sehrává integrující roli. Vedle nových, k prevenci rizik směřujících požadavků na územní plánování se musí rizikům povodní přizpůsobit i současné plánování využití konkrétních ploch. Poskytnutím informací o rizicích a zahrnutím těchto informací do procesů plánování bude zajištěn atraktivní a trvalý rozvoj hospodářského území kolem Labe. Šance na rozvoj tohoto území vyplývají mimo jiné z výzev v souvislosti s požadavky klimatických změn a trvalých strategií k přizpůsobení se jim.  

Další informace

Další informace najdete na stránkách

Labe v Saském Švýcarsku (SRN)
Územní plánování v pilotní oblasti Orlicko (ČR)
Záplavy v roce 2006 (Drážďany, SRN)