LABEL - LABE-ELBE Adaption to flood risk

Historie

ELLA na LABEL

V letech 2003 až 2006 položil důležitý základ nadnárodní spolupráce mezi orgány územního plánování a vodohospodářskými subjekty projekt ELLA "Preventivní opatření k ochraně před povodněmi na Labi prostředky nadnárodního územního plánování", kofinancovaný z prostředků EU v rámci programu INTERREG III B. Političtí zástupci projektových partnerů podepsali při oficiálním zakončení projektu společné prohlášení o potřebě dlouhodobé spolupráce v této oblasti.

Závěrečná konference projektu ELLA, prosinec 2006 v Drážďanech