LABEL - LABE-ELBE Adaption to flood risk

Organizace - grémia

K realizaci projektu LABEL byla zřízena různá grémia:


AG COMM

Tato pracovní skupina rozhoduje o komunikační strategii a stará se o přípravu a management komunikačních médií a akcí. Pro další informace klikněte sem (interní webové stránky).

AG RISK

Tato pracovní skupina koordinuje aktivity k managementu rizik, diskutuje metody a reflektuje pilotní aktivity na téma management rizik. Mimo to vypracuje závěry pro metody a příručky. Pro další informace klikněte sem (interní webové stránky).

AG STRAT a AG ADAPT

Pracovní skupina STRAT se stará o stanovení společné metodiky, členění a obsah nadnárodní strategie. Pracovní skupina ADAPT koordinuje a stará se o aktivity na téma rizikům přizpůsobeného využívání ploch (turistika a lodní plavba). Mimo to bude stanovena společná metodika pro jednotlivé komponenty. Pracovní skupiny STRAT a ADAPT jednají na počátku projektu společně, aby byla zajištěna bezprostřední výměna informací. Pro další informace klikněte sem (interní webové stránky).


Řídící skupina projektu

Řídící skupina projektu je ústředním řídícím orgánem projektu LABEL. Přijímá společná rozhodnutí v otázkách plánu práce a plánu čerpání rozpočtu, komunikačního plánu, externí prezentace projektu a ve finančních otázkách.

Skupina projektového managementu

Skupina projektového managementu se skládá ze zástupců všech partnerů projektu. Cílem této skupiny je organizovat všechny záležitosti relevantní pro management projektu, jakož i kroky potřebné k řádnému zakončení projektu.