LABEL - LABE-ELBE Adaption to flood risk

Partnerství

LABEL Partnerství

Společné plánování – společná koordinace – společná realizace 

Základními prvky projektu LABEL jsou spolupráce orgánů územního plánování a vodohospodářů při managementu povodňových rizik, rozvoj strategií a opatření k přizpůsobení se riziku povodní a rozsáhlá strategie komunikace ke zvýšení povědomí o tomto problému. Společné nadnárodní aktivity mají eliminovat nesprávné vývojové kroky, podporovat dlouhodobou prevenci rizik a zlepšit management povodní.

Další informace o partnerech jsou uvedeny v části Kontakty.

Partnerů podél Labe