LABEL - LABE-ELBE Adaption to flood risk

LABEL-Journal

K průběžnému informování veřejnosti o postupné realizaci projektu LABEL bude na tomto místě pravidelně zveřejňován a nabízen ke stažení newsletter „Žurnál o projektu LABEL“ („LABEL- Journal“).

 

8. Vydání - Srepen 2012 - Zvláštní vydání o závěrečné konferenci


7. Vydání - Květen 2012


 6. Vydání - Listopad 2011


5. Vydání - Zvláštní vydání: konference „Labe bez hranic" projektů INTERREG VIB LABEL a SAWA


4. Vydání:


3. Vydání:


2. Vydání:


1. Vydání:


Subscribe to the LABEL-Journal:

If you wish to receive the next LABEL - Journals per mail, please send an email to LABEL[at]iu-info.de.